START
15 minutes
26 €
FORFAIT PLUS
30 minutes
48 €
FORFAIT PREMIUM
40 minutes
67.5 €
FORFAIT GOLD
60 minutes
95 €